Lleoliad

Ein Lleoliad a’n Ffordd o Fyw ar gyfer ein Myfyrwyr Rhyngwladol

Croeso i Dde-orllewin Cymru

Grŵp Colegau NPTC yw’r amgylchedd delfrydol ar gyfer cyfuno astudiaethau ag ansawdd bywyd gwych. Sefydlwyd y Coleg ym 1931 ac mae wedi dathlu 80 mlynedd o addysg. Ar stepen drws rhai o rannau harddaf y DU, mae’n hawdd cyrraedd y Coleg ar reilffordd neu ffordd. Mae ein lleoliad yn berffaith ar gyfer y rhai sy’n hoffi cymysgedd o fywyd y ddinas gyda llonyddwch cefn gwlad a glan y môr. Mae Coleg Castell-nedd ddeng munud ar y ffordd o Abertawe a 30 munud ar y ffordd o brif ddinas Cymru, Caerdydd a dwy awr a hanner ar y trên o Lundain.

O anheddiad cynhanesyddol yn 2000 CC a chuddfan i oresgynwyr Llychlynnaidd i gartref gwasanaeth rheilffordd cyntaf y byd, mae gan Dde-orllewin Cymru hanes amsugnol – mae gan y tywod euraidd a’r bryniau gwyrdd garw gymaint o straeon lliwgar i’w hadrodd.

Mae mewn lleoliad gwych, gan ei fod yn ardal o harddwch naturiol eithriadol, gyda diwylliant gwych, bywyd nos bywiog iawn a’r farchnad dan do fwyaf yng Nghymru. Mae’r awyrgylch bywiog a chroesawgar hwn yn gwneud y rhan hon o’r byd yn lle delfrydol ar gyfer dysgu! Mae rhywbeth at ddant pawb: hanes, diwylliant, traethau, a bywyd nos!

Facebook

Twitter

YouTube