Ein Coleg

Yng Ngrŵp Colegau NPTC, cewch eich ysbrydoli! Mae’r Coleg yn Goleg y Wladwriaeth a ariennir yn gyhoeddus ac mae wedi cael clod uchel gan Arolygiaeth Ei Mawrhydi (Estyn) am ansawdd ei addysgu a’i gyflwyno i fyfyrwyr.

Mae Grŵp Colegau NPTC yn Goleg sydd wedi ennill Gwobr Beacon a chafodd ei wobrwyo am ei arferion addysgu a dysgu rhagorol a rhagorol, a hefyd am ei ddull arloesol a deinamig o ddangos i fyfyrwyr ymarferion busnes trwy ymgorffori ‘dull bywyd go iawn o ddysgu ‘.

Gall Grŵp Colegau NPTC gynnig Nawdd Haen 4 Asiantaeth Ffiniau’r DU (Cyffredinol).

Mae’r Coleg yn ymfalchïo mewn perfformiad myfyrwyr p’un a ydych chi’n mynd i brifysgolion o fri neu’n dilyn rhagoriaeth yn eu dewis yrfa. Efallai eich bod wedi clywed am rai o’n cyn-fyfyrwyr enwog o’r byd actio a chwaraeon a raddiodd o Grŵp Colegau NPTC. Mae Michael Sheen yn actor o fri rhyngwladol sy’n serennu mewn ffilmiau diweddar fel The Twilight Saga, Alice in Wonderland a Tron.

Dewiswyd chwaraewyr rygbi rhyngwladol o safon fyd-eang Aled Brew, Craig Mitchell, James Hook, Paul James, a Tavis Knoyle i gyd a chwarae dros Gymru yng Nghwpan Rygbi’r Byd 2011 yn Seland Newydd ac astudio yn ein Academi Chwaraeon Llandarcy.

Ein Proffil Rhyngwladol

Mae Grŵp Colegau NPTC yn croesawu ystod eang o Fyfyrwyr Rhyngwladol o bob cwr o’r byd trwy ei ddrysau. Rydym yn denu myfyrwyr o dros 30 o wledydd ledled y byd trwy waith prosiect, cydweithredu a chymwysiadau myfyrwyr.

Dyma beth mae ein Myfyrwyr Rhyngwladol yn ei ddweud am Grŵp Colegau NPTC:

“Rwy’n gweld bod gan y Coleg awyrgylch dysgu da ac mae gen i athro cyfeillgar sy’n ddefnyddiol iawn. Rwy’n ei fwynhau’n fawr.” Kyoko o Japan

 

“Canfûm fod gan NPTC International bolisi agored ynglŷn â myfyrwyr rhyngwladol. Mae yna lawer o wybodaeth i’ch tywys.” Catia o Bortiwgal

 

“Mae gennym awyrgylch cyfeillgar iawn yn y dosbarth. Mae’r athro’n ddefnyddiol iawn ym mhob agwedd.” Rosario o Brasil

 

“Mae’r athro’n barod iawn i helpu. Mae’r myfyrwyr yn gyfeillgar iawn ac rydw i wedi gwella fy narllen ac ysgrifennu Saesneg ers i mi ddechrau’r dosbarth. Rwy’n mwynhau’n fawr.” Lai Ling Lee o Hong Kong