Gofynion Mynediad Rhyngwladol

Lefel A a Diploma Uwch

Byddwch yn 16 oed pan fyddwch chi’n gwneud cais am eich fisa:

 • Proffil ysgol uwchradd dda sy’n cyfateb i Lefel 2 y DU
 • Adroddiad ysgol da
 • Rhywfaint o brofiad blaenorol o’r pwnc
 • UKVI IELTS 5.5 (lleiafswm o 5.5 ym mhob categori)
 • Rhaid i chi hefyd fodloni unrhyw ofynion mynediad penodol yn y rhaglen lle bo hynny’n berthnasol

Rhaglen Sylfaen Ryngwladol

Byddwch yn 17 oed pan fydd eich cwrs yn cychwyn ac wedi:

 • Proffil ysgol uwchradd dda sy’n cyfateb i Lefel 2/3 y DU
 • Adroddiad ysgol da
 • Rhywfaint o brofiad blaenorol o’r pwnc
 • UKVI IELTS 5.5 (lleiafswm o 5.5 ym mhob categori)
 • Rhaid i chi hefyd fodloni unrhyw ofynion mynediad penodol yn y rhaglen lle bo hynny’n berthnasol

Rhaglenni Addysg Uwch Achrededig y Brifysgol

Fel rheol byddwch yn 18 oed o leiaf ac wedi:

 • Proffil ysgol uwchradd dda sy’n cyfateb i Lefel 3 y DU
 • Adroddiad ysgol da
 • Rhywfaint o brofiad blaenorol o’r pwnc
 • UKVI IELTS 5.5 (lleiafswm o 5.5 ym mhob categori)
 • Rhaid i chi hefyd fodloni unrhyw ofynion mynediad penodol yn y rhaglen lle bo hynny’n berthnasol