Cyrsiau

Rydym yn cynnig ystod eang o raglenni i Fyfyrwyr Rhyngwladol:

  • Lefel A – dros 40 o bynciau
  • Rhaglen Sylfaen Ryngwladol
  • Diploma Uwch mewn ystod eang o feysydd galwedigaethol
    Addysg Uwch

Yng Ngrŵp Colegau NPTC rydym bob amser yn edrych ar ffyrdd o ddarparu cyrsiau diddorol a chyffrous.

Mae cymwysterau Prydain yn cael eu cydnabod gan gyflogwyr ledled y byd ac mae’r iaith Saesneg yn cael ei siarad yn gyffredinol – pa ffordd well o wella eich rhagolygon swydd na threulio amser yn astudio yn y Deyrnas Unedig, gwella’ch Saesneg ac ennill profiadau cyfoethog yn ddiwylliannol ym mywyd beunyddiol y gallwch chi adeiladu arnyn nhw. yn y dyfodol. Cofiwch, mae hyd yn oed cymwysterau sy’n seiliedig ar theori wedi’u cynllunio’n unigryw i gynnig profiad galwedigaethol ‘bywyd go iawn’ gwerthfawr i chi sydd mor bwysig wrth eich paratoi ar gyfer byd gwaith.

Mae cymwysterau yn nwydd hanfodol i sicrhau datblygiad gyrfa a chyflogaeth foddhaus ar gyfer yr oes fyd-eang. Gall Grŵp Colegau NPTC gynnig cyfle i’w Fyfyrwyr Rhyngwladol gyrchu ystod o raglenni. Ein dull unigryw yw darparu’r rhaglenni hyn mewn amgylchedd llai sy’n canolbwyntio ar y myfyriwr lle byddwch chi’n cymysgu â myfyrwyr y DU. Wrth ddarparu’r dull cymunedol agos hwn i chi fel rhan o werthoedd y Coleg fel coleg cymunedol, rydym am ddarparu mynediad uniongyrchol i’r amgylchedd dysgu mwyaf ffafriol i staff darlithio bob dydd er mwyn sicrhau eich bod yn cyflawni eich potensial a’ch uchelgeisiau gyda canlyniadau rhagorol. Rydym yn falch iawn o’n awyrgylch gyfeillgar a’n staff ymroddedig ac yn edrych ymlaen at eich croesawu i’r Coleg.

Mae’r Colegau’n cynnig ystod o gymwysterau a rhaglenni a gefnogir gan ein tîm Cymorth i Ddysgwyr a’n Swyddfa Ryngwladol i sicrhau eich bod yn cael arhosiad diogel gyda chefnogaeth yn y DU.