Rhaglen Raogoriaeth i Fyfyrwyr Galluog a Thalentog (GATE)

Mae gwneud cais i brifysgolion cystadleuol yn golygu mwy na graddau rhagorol. Rhaid i chi wneud dewis gwybyddus ynghylch y pwnc yr ydych am ei astudio, deall y broses a’r gweithdrefnau dethol cystadleuol, cyflwyno cais o safon uchel a rhagori mewn cyfweliadau.

Fel aelod o’r Academi Chweched Dosbarth, efallai y byddwch yn gymwys i wneud cais ar gyfer ein Rhaglen Ragoriaeth i Fyfyrwyr Galluog a Thalentog. Dyma’r rhaglen arbenigol strwythuredig sy’n cynnig cymorth ar gyfer dysgwyr gyda chanlyniadau TGAU rhagorol. Bydd y rhai sy’n gwneud cais i brifysgolion cystadleuol, yn enwedig Grŵp Russell, Rhydychen a Chaergrawnt yn derbyn cymorth personol drwy ein rhaglen GATE.

Darllenwch Fwy Yma

Lawrlwythwo Ffurflen Gais