Eich Cadw Yn Ddiogel

Mae lles myfyrwyr yn bwysig dros ben i ni. Mae gennych hawl i deimlo’n ddiogel. Ni ddylai pobl eraill eich brifo neu’ch cam-drin. Os oes rhywun yn eich brifo/cam-drin, ni ddylech:

  • Teimlo’n annifyr neu’n unig
  • Teimlo bod bai arnoch
  • Cadw’r peth yn gyfrinach
  • Teimlo’n ofnus

Mae gan y Coleg dîm Diogelu gyda staff hyfforddedig ar gael ar bob safle. Mae’r tîm yma i’ch helpu chi os ydych chi’n poeni neu’n poeni amdanoch chi’ch hun neu rywun rydych chi’n ei adnabod, e-bostiwch safeguarding@nptc.ac.uk neu cysylltwch â’r Rheolwr Cynorthwyol ar gyfer Diogelu a Gwydnwch 01639 648033.

Bydd pob myfyriwr yn derbyn bathodyn adnabod a chordyn gwddf ar adeg ymrestru. Er mwyn sicrhau diogelwch ein holl fyfyrwyr ac ymwelwyr, mae’n ofynnol bod myfyrwyr yn eu gwisgo bob amser ar y campws. Mae’r staff ac ymwelwyr yn gwisgo cordyn gwddf hefyd.

BWLIO AC AFLONYDDU

Ni oddefir bwlio ac aflonyddu o gwbl yng Ngrŵp Colegau NPTC.

Os ydych yn cael eich bwlio a/neu aflonyddu arnynt neu os ydych yn gwybod am unrhyw un sy’n cael eu trin yn y ffordd hon gan fyfywyr eraill neu aelodau o staff, dylech roi gwybod i’ch Tiwtor Personol/Cydgysylltydd Cwrs/Gwasanaethau Myfyrwyr. Mae pobl yma i’ch helpu chi. Mae gwybodaeth am beth i’w wneud os ydych yn cael eich bwlio/aflonyddu ar gael yn y Polisi ‘Bwlio ac Aflonyddu’ ar Moodle.

Polisi Atal Bwlio ac Aflonyddu