Gefeillio â Nepal

Bu tua 500 o ddisgyblion Aberhonddu gan gynnwys myfyrwyr Coleg Bannau Brycheiniog yn cymryd rhan yn nathliad pen-blwydd cyntaf y…

Darllen mwy

Chwifio’r Faner

Mae Grŵp Colegau NPTC yn dathlu mis hanes LHDT drwy gynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau ar draws pob un o’i safleoedd…

Darllen mwy

Adeiladu Sylfeini Cadarn

Croesawodd Coleg Bannau Brycheiniog fyfyrwyr o Ysgol Calon Cymru ar gyfer eu  diwrnod rhagflas cyntaf ar gyfer adeiladwaith. Drwy gydol…

Darllen mwy

Dewch i gael Cwtch 

Mae’n gyffrous i allu cyhoeddi lansiad ein hwb cymunedol newydd – y ‘Cwtch’ – yng nghanol Aberhonddu. Bydd y ganolfan…

Darllen mwy