Yng Ngholeg y Drenewydd, Rydym yn rhedeg Tystysgrif Gyntaf L2 mewn Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus sy’n cyfateb i 4 TGAU ochr yn ochr â Gwobr Arweinwyr Chwaraeon L1.

Mae hyn yn caniatáu symud ymlaen i’r cyrsiau lefel 3 neu i gyflogaeth.

Mae ein cymwysterau Chwaraeon Lefel 3 yn caniatáu i fyfyrwyr gyflawni amrywiaeth o gymwysterau galwedigaethol perthnasol.

Mae’r rhain yn cynnwys Gwobr Arweinwyr Ifanc Gweithredol, Gwobr Arweinwyr Chwaraeon Cymunedol L2, Arweinwyr Chwaraeon Uwch, Hyfforddwr Ffitrwydd Lefel 2 YMCA a Diogelu.

At hynny, mae hyn yn galluogi myfyrwyr i hyfforddi chwaraeon yn y gymuned gynradd leol.

Gall myfyrwyr hefyd helpu yn yr uned datblygu chwaraeon leol trwy gymryd rhan mewn gwyliau ac URDD.

Yn ogystal, bydd myfyrwyr yn cael cyfle i weithio a chynorthwyo yn y N-Able, clwb chwaraeon anabledd.

Dyluniwyd y Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai i roi golwg gyffredinol ar bob agwedd ar wasanaethau sy’n gweithredu yn y DU.

Rydym yn gweithio’n agos gyda’r Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai gan gynnwys y gwasanaeth tân, y lluoedd arfog, yr heddlu a pharafeddygon.

Bydd myfyrwyr yn profi ystod eang o weithgareddau awyr agored o gaiacio i gerdded mynyddoedd.

Yn ogystal â hynny, byddwn yn darparu nifer o sgyrsiau gydag arbenigwyr sy’n ymweld.

Mae’r Academi Bêl-droed yr un mor hyfforddi a chwarae gemau cartref ar y cae 3G newydd ym Mharc Latham.

Rydym yn defnyddio’r cyfleusterau canlynol yng Nghanolfan Hamdden Maldwyn: neuadd chwaraeon, cae astroturf, stiwdio ffitrwydd a swît ffitrwydd.

 

DILYNWCH NI AR GYFRYNGAU CYMDEITHASOL

Facebook

Twitter