Yn unol â hynny, byddwch chi’n cymryd tri neu bedwar pwnc UG neu bynciau cyfatebol yn eich blwyddyn gyntaf yn y coleg.

Byddwch yn dilyn tri o’r rhain ymhellach i gymhwyster Safon Uwch llawn ar ddiwedd blwyddyn dau.

Yn ogystal, byddwn yn eich tywys trwy eich dewisiadau pwnc ac yn dod o hyd i’r rhaglen ddysgu fwyaf priodol pan fyddwch chi’n gwneud cais i astudio gyda ni.

 

A-LEFELAU:

 • Mae dwy ran i bob cymhwyster Safon Uwch. Mae cymhwyster UG (Is-gwmni Uwch) yn cyfateb i’r flwyddyn astudio gyntaf.
 • Dyfernir cymhwyster A2 (Safon Uwch lawn) ar ôl cwblhau’r ail flwyddyn.
 • Mae pob Safon Uwch yn cynnwys pedwar a chwe modiwl.
 • Mae’r cymhwyster UG yn 50% o’r marciau ar gyfer y Safon Uwch lawn. Bydd asesiadau’n cynnwys cymysgedd o waith cwrs ac arholiadau yn ystod y ddwy flynedd o astudio.
 • Gyda Lefel A, gallwch symud ymlaen i’r brifysgol neu i gyflogaeth.

DIPLOMA ESTYNEDIG BTEC:

 • Mae hwn yn gwrs dwy flynedd arall sy’n werth tair Safon Uwch. Y prif wahaniaeth yw nad oes unrhyw arholiadau; bydd asesiadau yn seiliedig ar waith cwrs.
 • Gyda Diploma Estynedig BTEC, gallwch symud ymlaen i’r brifysgol neu i gyflogaeth.

TGAU:

 • Rydym yn cynnig cyrsiau TGAU mewn Gwyddoniaeth, Mathemateg, Saesneg, Seicoleg, Ffrangeg a Dawns.

GOFYNION MYNEDIAD LLEIAF:

Yn anad dim, bydd angen o leiaf chwe gradd C arnoch mewn TGAU i gymryd Lefelau UG.

I ddilyn Diploma Estynedig BTEC yn Academi Chweched Dosbarth Grŵp Colegau NPTC, bydd angen o leiaf pum gradd C arnoch mewn TGAU.

Gyda hyn mewn golwg, bydd rhai cyrsiau’n nodi graddau uwch ar gyfer pynciau penodol mewn TGAU.

Mewn perthynas â chyrsiau, gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yn ein prosbectws.

 

ER ENGHRAIFFT:

 • I wneud Mathemateg ar Lefel A, bydd angen B arnoch chi mewn Mathemateg TGAU.
 • I wneud Ffiseg Safon Uwch, mae angen gradd B mewn Mathemateg TGAU.
 • Ar gyfer Lefel A gwyddoniaeth, argymhellir eich bod wedi cyflawni gradd B yn y papur haen uwch o wyddoniaeth ychwanegol neu driphlyg.

O ganlyniad, bydd myfyrwyr sy’n cyflawni graddau A neu A * yn bennaf mewn TGAU yn cael cyfle i ddilyn ein rhaglen ddawnus a thalentog.

 

DEWIS BETH SY’N IAWN I CHI

Un o’r nifer o fuddion o astudio yn Academi Chweched Dosbarth NPTC yw’r amrywiaeth eang o ddewisiadau pwnc a gynigir.

Yn benodol, rydym yn argymell ichi ddewis pynciau a fydd yn eich galluogi i symud ymlaen yn y llwybr gyrfa o’ch dewis.

Dechreuwch trwy edrych yn fanwl ar ein prosbectws a sicrhau eich bod yn dod i un o’n Nosweithiau Agored.

 

Cyrsiau Cyfwerth

Cyrsiau

            Cyfwerth
Diploma BTEC Estynedig             3 Safon Uwch
Diploma BTEC Cyfrannol             1 Safon Uwch
Diploma BTEC Lefel 2

            4 TGAU