Llwybrau E-ddysgu

Rhyngddom ni a’n partneriaid, rydym yn cynnig ystod eang o gyrsiau e-ddysgu y gellir eu cyflawni ar eich cyflymder eich hun o dan eich cyfarwyddyd eich hun fel y mae modd i chi ddysgu pryd bynnag y bo’n gyfleus i chi.

Os ydych chi a/neu’ch busnes eisiau datblygu eich sgiliau neu ddysgu rhywbeth newydd sbon, a wnewch chi gael cip ar y cyrsiau amrywiol sydd ar gael trwy glicio un o’r botymau isod os gwelwch yn dda? Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes gennych ddiddordeb mewn cwrs penodol nad yw’n cael ei restru gennym, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda: business@nptcgroup.ac.uk.