Cyrsiau E-ddysgu

Mae gennym lu o gyrsiau e-ddysgu y gellir eu hastudio ar eich cyflymder eich hun, o dan eich cyfarwyddyd eich hun fel y gallwch ddysgu pryd bynnag y bo’n gyfleus i chi. Os ydych chi a/neu eich busnes eisiau datblygu eich sgiliau neu ddysgu rhywbeth newydd sbon, a wnewch chi gael cip ar y cyrsiau amrywiol sydd ar gael trwy glicio yma os gwelwch yn dda? Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes gennych ddiddordeb mewn cwrs penodol nad yw’n cael ei restru yma, cysylltwch â: business@nptcgroup.ac.uk os gwelwch yn dda.

*MAE PRISIAU AR DISGOWNT AR GAEL AM ARCHEBION NIFERUS*

 

Cliciwch yma i weld ein hystod eang o gyrsiau E-ddysgu.

Sut Gallaf gael mynediad i Gwrs E-ddysgu?

EICH CANLLAW FESUL CAM I DDOD O HYD I AC YMRESTRU AM GWRS E-DDYSGU

1

GWELD EIN CATALOGUE O GYRSIAU

Mae gennym ystod eang o gyrsiau E-ddysgu ar gael ac mae ein meysydd pwnc yn cynnwys Sgiliau Busnes, Iechyd a Diogelwch, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Cydymffurfiaeth, Lletygarwch, Rheoli Tai ac Adeiladau, TG a mwy!

2

UNWAITH EICH BOD WEDI DOD O HYD I GWRS SYDD O DDIDDORDEB I CHI

Unwaith eich bod wedi dod o hyd i gwrs sydd o ddiddordeb i chi, cysylltwch â ni trwy business@nptcgroup.ac.uk fel y gallwn drafod opsiynau cwrs, gwybodaeth bellach, costau a’r broses ymrestru â chi

3

GADEWCH I NI EICH YMRESTRU!

Ar ôl i chi ymrestru am gwrs ac ar ôl i’ch taliad gael ei awdurdodi, bydd ein tîm yn anfon eich cyfarwyddiadau mewngofnodi at eich porth E-ddysgu fel y byddwch yn barod i fynd ati.

4

RYDYCH YN BAROD I DDECHRAU’CH CWRS!

Gyda’ch gwybodaeth fewngofnodi wrth law ac ar ôl creu eich cyfrif, rydych felly yn barod i ddechrau’ch cwrs nawr! Gobeithiwn eich bod yn mwynhau eich cwrs! Cysylltwch â ni os gwelwch yn dda os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Os oes gennych ddiddordeb yn ein cyrsiau e-ddysgu, cysylltwch â’r Uned Datlygu Busnes: business@nptcgroup.ac.uk, gan sicrhau eich bod yn cynnwys manylion y cwrs neu’r cyrsiau sydd o ddiddordeb i chi.

Categorïau’r Cyrsiau

Cliciwch ar un o’r blychau isod i fynd at y categori cwrs priodol.

Sgiliau Busnes Cydymffurfiaeth Datblygiad Personol Iechyd a Diogelwch Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lletygarwch Rheoli Tai ac Adeiladau Ieithoedd Microsoft Office a TG Datganiadau Newydd

Os ydych wedi ymrestru yn barod ac wedi dechrau’ch cwrs neu ar fin ddechrau, cliciwch yma i fewngofnodi os gwelwch yn dda.

Os ydych wedi derbyn eich allwedd ymrestru ar gyfer y cwrs ac os ydych yn barod i greu eich manylion mewngofnodi a mynd ati, cliciwch yma os gwelwch yn dda.

 

Cliciwch yma i gysylltu â ni os gwelwch yn dda