Lefel 1 Ymwybyddiaeth o Gymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl (Rhan Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae problemau iechyd meddwl yn y gweithle yn bodoli ac yn effeithio ar bob unigolyn. Mae busnesau nawr, yn fwy nag erioed, yn cael eu hannog i gymryd perchnogaeth o les cyflogeion a gallwn eich helpu i gyflawni hyn. Bydd ein cwrs ymwybyddiaeth yn rhoi hyder i staff wybod beth yw iechyd meddwl a sut i adnabod, darparu cyngor a chefnogi cyflyrau amrywiol.

 • Gofynion Mynediad

  Mae'r cymhwyster hwn ar gael i ddysgwyr 18 oed neu hyn. Rhaid i ddysgwyr feddu ar y sgiliau llythrennedd i allu darllen a hunanddysgu'r llawlyfr cyfeirio ac adnoddau ychwanegol.

  Bydd angen mynediad i gyfrifiadur gyda chysylltiad rhyngrwyd ar y dysgwr er mwyn cael mynediad i'r adnoddau dysgu o bell a chyfathrebu â'r Hyfforddwr/Aseswr.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Mae'n rhoi'r hyder i ddysgwyr wybod beth yw iechyd meddwl a sut i adnabod, darparu cyngor a chefnogi cyflyrau amrywiol mewn unrhyw amgylchedd.

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae'r cwrs hwn yn cwmpasu'r pynciau a ganlyn:

  - Beth yw iechyd meddwl a pham mae pobl yn datblygu cyflyrau iechyd meddwl
  - Rôl Cymorth Cyntaf i gefnogi iechyd meddwl
  - Sut i ddarparu cyngor a chefnogaeth ymarferol i berson sy'n cyflwyno cyflwr iechyd meddwl
  - Sut i adnabod a rheoli straen
  - Sut i adnabod ystod o gyflyrau iechyd meddwl

 • Dull Asesu

  Asesir y cymhwyster trwy drafodaeth broffesiynol gyda'r Hyfforddwr/Aseswr a cheir tystiolaeth ohono gan alwad fideo wedi'i recordio.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1D

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility