Hyfforddiant ac Asesiad Blynyddol MOT (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

ae cwrs Hyfforddiant ac Asesu Blynyddol Datblygiad Personol Parhaus MOT yn ofyniad blynyddol 4 awr y mae’n rhaid i bob profwr MOT ei wneud er mwyn cynnal eu trwydded brofi.

Rhaid cwblhau hyn erbyn 31 Mawrth bob blwyddyn er mwyn i ymgeiswyr aros yn gymwys fel profwr MOT.

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r pynciau a ganlyn:
– Diweddariadau i safonau profi ers 2018
– Pob rhybudd arbennig a gyhoeddwyd dros y 12 mis diwethaf
– Defnyddio’r Gwasanaeth Profi MOT i wirio eich bod yn cynnal profion yn gywir
– Diweddaru manylion eich proffil defnyddiwr ar y Gwasanaeth Profi MOT
– Adnabod cerbydau
– Teiars, goleuadau, breciau ac ataliad
– Golygfa’r gyrrwr o’r ffordd
– Adran gyflwyno Llawlyfr Arolygu MOT ar gyfer cerbydau Grwp B.

 • Gofynion Mynediad

  Rhaid i ymgeiswyr fod yn brofwyr MOT cyfredol neu'n ceisio adfer eu trwydded prawf MOT a'u hawdurdodi i brofi yn dilyn cyfnod o gysgadrwydd.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at brofwyr MOT sydd angen hyfforddiant ac asesiad blynyddol gorfodol.

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae'r cwrs hwn yn £50 y pen.

  Mae yna ffi o £35 i'w thalu i Wobrau ABC am yr asesiad ar-lein, mae'n rhaid gwneud y taliad hwn trwy PayPal, cerdyn credyd neu ddebyd. Sylwch, gellir eistedd yr asesiad yn ystod y cwrs neu wrth hamddena'r ymgeisydd y tu allan i'r Coleg.

 • Dull Asesu

  Llyfr gwaith asesu ac asesiad ar-lein 1 awr

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1 year