Hyfforddiant ac Asesiad Blynyddol MOT (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

ae cwrs Hyfforddiant ac Asesu Blynyddol Datblygiad Personol Parhaus MOT yn ofyniad blynyddol 4 awr y mae’n rhaid i bob profwr MOT ei wneud er mwyn cynnal eu trwydded brofi.

Rhaid cwblhau hyn erbyn 31 Mawrth bob blwyddyn er mwyn i ymgeiswyr aros yn gymwys fel profwr MOT.

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r pynciau a ganlyn:
– Diweddariadau i safonau profi ers 2018
– Pob rhybudd arbennig a gyhoeddwyd dros y 12 mis diwethaf
– Defnyddio’r Gwasanaeth Profi MOT i wirio eich bod yn cynnal profion yn gywir
– Diweddaru manylion eich proffil defnyddiwr ar y Gwasanaeth Profi MOT
– Adnabod cerbydau
– Teiars, goleuadau, breciau ac ataliad
– Golygfa’r gyrrwr o’r ffordd
– Adran gyflwyno Llawlyfr Arolygu MOT ar gyfer cerbydau Grwp B.

  • Gofynion Mynediad

    Rhaid i ymgeiswyr fod yn brofwyr MOT cyfredol neu'n ceisio adfer eu trwydded prawf MOT a'u hawdurdodi i brofi yn dilyn cyfnod o gysgadrwydd.

  • Crynodeb o'r canlyniadau

    Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at brofwyr MOT sydd angen hyfforddiant ac asesiad blynyddol gorfodol.

  • Modiwlau’r cwrs
  • Dull Asesu

    Llyfr gwaith asesu ac asesiad ar-lein 1 awr

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1 year