Gwobr Lefel 3 ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Ymdrinnir â 3 amcan allweddol:
Enillwch ystod o sgiliau rheoli allweddol a’u rhoi ar waith yn eich rôl eich hun
Adeiladu eich galluoedd arwain – cymell ac ymgysylltu â thimau, rheoli perthnasoedd yn hyderus
Datblygu eich sgiliau arwain a rheoli gan ddefnyddio’ch gwybodaeth, eich gwerthoedd a’ch cymhellion eich hun

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Byddai'r datblygiad hwn yn cefnogi'r rheolwr neu'r goruchwyliwr o fewn unrhyw sector a gellir ei gymhwyso o fewn unrhyw ddiwydiant neu sefydliad.
  Yn addas ar gyfer y rhai sy'n dyheu am swydd Rheoli a'i heriau a'i buddion cysylltiedig

 • Modiwlau’r cwrs

  Roedd yr archwiliadau cwrs rhan-amser hwn yn darparu datblygiad ystod o sgiliau rheoli allweddol. Mae'n cefnogi'r arweinydd tîm gweithredol sy'n barod i symud i fyny i'r lefel reoli nesaf
  Fe'i cynlluniwyd ar gyfer y rhai sy'n gweithio mewn diwydiant ac ar hyn o bryd yn goruchwylio ac yn cefnogi staff ac yn dymuno symud ymlaen i lefel reoli uwch.
  Un diwrnod yr wythnos am 6 wythnos

 • Costau Ychwanegol

  Gall cost ychwanegol fod yn berthnasol ar gais

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1Y