City & Guilds 2391-52 Arolygu, Profi ac Ardystio Gosodiadau Trydanol Lefel 3 (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at drydanwyr gweithredol sy’n dymuno ennill cymwysterau mewn arolygu a phrofi. Mae’r cymhwyster hwn ar gyfer trydanwyr cymwys sydd â phrofiad profi. Ar gyfer trydanwyr sydd newydd gymhwyso, argymhellir cwrs Arolygu a Phrofi Sylfaenol 2392.

Cwrs arolygu a phrofi cyfun yw hwn (2391-52),
mae hyn yn cynnwys y ddau:
– Archwiliad Cychwynnol a Gwirio Systemau Trydanol (2391-50)
– Arolygu, Profi ac Ardystio Systemau Trydanol o bryd i’w gilydd (2391-51)

Os ydych chi dros 19 oed ac yn byw yng Nghymru ar hyn o bryd fe allech chi fod yn gymwys ar gyfer cwrs AM DDIM o dan gyllid Cyfrifon Dysgu Personol (PLA) Llywodraeth Cymru. Gallwn drafod cyllid gyda chi ar ôl ymchwilio.

 • Gofynion Mynediad

  Mae trydanwyr cymwys sy'n gweithio yn y diwydiant electrotechnegol sydd â phrofiad profi helaeth, wedi cwblhau eu cymhwyster 18fed Argraffiad yn ddiweddar, hy City
  & Guilds 2382-18.

 • Dull Asesu

  Mae'r cwrs yn cynnwys hyfforddiant ystafell ddosbarth ac ymarferion
  gydag asesiad ar-lein amlddewis llyfr agored
  cwblhau. Rhaid i bob ymgeisydd gwblhau 2 awr lawn
  arholiad er mwyn ennill y cymhwyster hwn. Mae yna hefyd a
  asesiad ymarferol sy'n cynnwys asesiad cychwynnol a
  archwiliad a phrawf cyfnodol.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1W

Fee

£650.00 – funding available, subject to eligibility