Cyfle i Driniwr Gwallt Enwog Ddisgleirio yng Ngrŵp Colegau NPTC

Mae’r triniwr gwallt enwog arobryn Lee Stafford yn agor ei Academi gyntaf yng Nghymru yng Ngrŵp Colegau NPTC.

Bydd yn gweithio gyda’r Tîm Trin Gwallt a Therapïau Cymhwysol yn y Coleg ac yn helpu i ddarparu hyfforddiant o’r radd flaenaf o safon seren Michelin. Bydd y staff addysgu profiadol yn ymgymryd â hyfforddiant dwys yn arddull ‘rysáit’ Lee Stafford fel y gallant drosglwyddo’r wybodaeth i’r myfyrwyr ar eu cyrsiau.

Mae myfyrwyr yng Ngholeg Afan eisoes wedi cael dosbarth meistr gan y triniwr gwallt enwog, a gymerodd amser allan o’i amserlen brysur i ddangos ei rysáit ar gyfer ‘Twisted Tong’. Wrth drafod ei dechneg cyrlio, soniodd Lee wrth y myfyrwyr Trin Gwallt a Therapïau Cymhwysol am ei lwybr at enwogrwydd. O gefndir di-nod fel amatur brwd yn torri gwallt yn ystafell fwyta ei rieni, mae Lee wedi dod yn un o enwau mwyaf adnabyddus y diwydiant.

Dywedodd fod y llwyddiant hwn yn ganlyniad agwedd bositif a hunan-gred, ynghyd â dogn iach o lwc. Yn ystod y sesiwn awr o hyd, esboniodd Lee sut oedd yr ewyllys i lwyddo wedi’i wthio i ymgeisio – ac ennill – gwobr Triniwr Gwallt Dynion Prydeinig y Flwyddyn yn 2001. Arweiniodd araith fuddugol gofiadwy ato yn dod, ar hap, yn driniwr gwallt preswyl enwog ar This Morning, prif raglen deledu ddyddiol ITV. Roedd lansio ei ystod o nwyddau ei hun wedi sicrhau ei le fel un o drinwyr gwallt uchaf ei barch yn y DU.

Ond, er gwaethaf ei lwyddiant, nid yw Lee erioed wedi anghofio ei wreiddiau, ac mae’n dal i fod yn ddiolchgar iawn am y blynyddoedd ffurfiannol hynny yn yr ystafell fwyta. “Mae’n wych gallu rhoi rhywbeth yn ôl i’r myfyrwyr,” meddai. “Rwy’n frwd iawn ynghylch rhoi i weithwyr proffesiynol ifanc y cyfle gorau i gael addysg dda o fewn trin gwallt. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda Grŵp Colegau NPTC lle byddwn yn gweithio gyda myfyrwyr i ddatblygu technegau cryf iawn ac agweddau gwych wrth baratoi ar gyfer eu gyrfaoedd yn y diwydiant trin gwallt.”

Dywedodd Juliana Thomas, Pennaeth yr Ysgol Trin Gwallt a Therapïau Cymhwysol, fod yr enw Lee Stafford yn galluogi Grŵp Colegau NPTC i gynyddu ei broffil a rhoi profiad gwych i’r myfyrwyr.

“Fel rhan o Academi Addysg Lee Stafford, gallwn gynnig y cyfleoedd addysgol gorau i’r myfyrwyr trin gwallt disgleiriaf a’r gorau yng Nghymru. Rydym bob amser yn darparu addysg a hyfforddiant o’r ansawdd uchaf, ond mae hyn yn caniatáu inni roi i’n myfyrwyr fwy nag addysg yn unig yn sicr,” ychwanegodd.

 

Capsiwn Llun: Dosbarth meistr gan Lee Stafford fu’n ymweld â Choleg Afan, rhan o Grŵp Colegau NPTC.