Dathlu’r Dalent Ddisgleiriaf mewn Gwobrau Chwaraeon

Anrhydeddwyd rhai o sêr chwaraeon disgleiriaf a mwyaf addawol Grŵp Colegau NPTC yn y seremoni Gwobrau Chwaraeon flynyddol yng Nghlwb Rygbi Castell-nedd. Roedd y digwyddiad – a noddwyd gan Ponty Butchers, Hydrachill, Academi Chwaraeon Llandarcy ac A&M Scaffolding – yn cydnabod talentau myfyrwyr mewn disgyblaethau o athletau i godi pwysau.

Aberthodd dau o garfan presennol y Gweilch – Adam Beard a Ma’afu Fia – ychydig o’u hamser hyfforddi i gyflwyno’r gwobrau.

Mae Grŵp Colegau NPTC yn falch o’i etifeddiaeth chwaraeon bwysig, gyda llawer o gyn-fyfyrwyr yn mynd ymlaen i gael gyrfaoedd llwyddiannus a chael cydnabyddiaeth eang. Mae Adam Beard ei hun yn gyn-fyfyriwr y Coleg, ac yn gyn-enillydd yn y Gwobrau Chwaraeon. Ymhlith enillwyr y gwobrau eleni mae ‘Chwaraewr y Flwyddyn’ Tiaan Thomas-Wheeler sydd wedi’i ddewis ar gyfer carfan rygbi dan 20 oed Cymru ar gyfer Cwpan Rygbi’r Byd yn Ffrainc sydd ar ddod.

Yn siarad cyn y gwobrau, meddai Tiaan: “Rwy’ wrth fy modd i gael fy newis i chwarae dros Gymru yng Nghwpan y Byd yn Ffrainc. Rwy’ wedi gweithio’n galed iawn ac yn edrych ymlaen yn arw at brofi fy hun yn erbyn goreuon y byd. Ond does dim amheuaeth na allwn fod wedi gwneud hyn heb gymorth Coleg Castell-nedd sydd wedi fy helpu i reoli fy ymrwymiadau rygbi ac addysg.”

Gwnaeth enillydd arall, Josh Price ddod â dwy fedal aur adref gyda ef am sgïo slalom ym Mhencampwriaethau Alpaidd Cymru a gynhaliwyd yn y Swistir yn gynharach eleni. Mae Holly Noon, enillydd y wobr ‘Chwaraewraig y Flwyddyn’, yn chwaraewraig pêl-rwyd ac yn gapten ar dîm Pêl-rwyd Colegau Prydain.

Dywedodd y darlithydd chwaraeon, Helen Jones, a drefnodd y noson:

“Mae’n wych i allu llongyfarch yr holl fyfyrwyr ar y gwaith caled a’r ymroddiad y maent wedi’u dangos. Mae’r Gwobrau Chwaraeon yn gyfle i ddathlu’r ymdrech y maent wedi’i rhoi i mewn i’w hastudiaethau. Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi bod yn rhan o sicrhau llwyddiant y digwyddiad hwn, gan gofio’n arbennig wrth gwrs noddwyr y noson.”

Wedi’u rhestru isod mae enillwyr gwobrau’r noson:

Chwaraewyr Rhyngwladol Academi Chwaraeon Llandarcy

Ryan Thomas – Criced

Josh Price – Sgïo

Lauren Evans – Codi Pwysau

 

Gwobr Kieran Sparrow

Lewis Mahoney

 

Gwobr Chwaraewr y Flwyddyn Hydrachill

Tiaan Thomas-Wheeler

 

Chwaraewraig y Flwyddyn Elli Norkett Ponty Butchers

Hollie Noon

 

Y Chwaraewraig sydd wedi Gwneud y Cynnydd Mwyaf, Pêl-droed Menywod

Lucianna Lucianno

 

Chwaraewraig y Flwyddyn, Pêl-droed Menywod

Sophie Cardy

 

Trampolinydd y Flwyddyn

Alannah Horgan-Evans

 

Chwaraewraig y Flwyddyn, Rygbi Menywod

Ruth Lewis

 

Y Chwaraewraig sydd wedi Gwneud y Cynnydd Mwyaf, Rygbi Menywod

 

Sophie Sargeant

 

Chwaraewr Rygbi y Flwyddyn

Tiaan Thomas-Wheeler

 

Y Chwaraewr sydd wedi Gwneud y Cynnydd Mwyaf, Rygbi

William Pope

 

Chwaraewr Pêl-rwyd y Flwyddyn

Hollie Noon

 

Y Chwaraewr sydd wedi Gwneud y Cynnydd Mwyaf, Pêl-rwyd

Maddie Newton

 

Golffiwr y Flwyddyn

Morgan Grace

 

Chwaraewr Pêl-droed y Flwyddyn

Lewis Mahoney

 

Y Chwaraewr sydd wedi Gwneud y Cynnydd Mwyaf, Pêl-droed

Nathan Davies

 

Chwaraewr Criced y Flwyddyn

Sam Mogford

 

Y Chwaraewr sydd wedi Gwneud y Cynnydd Mwyaf, Criced

Ryan Thomas

 

Athletwr y Flwyddyn

Olivia Michael