Ymadawyr a Dechrau

Mae Grŵp Colegau NPTC yn croesawu ei weithwyr mwyaf newydd ac yn ffarwelio â’r staff hynny sy’n gadael. Rydym yn dymuno’r gorau i’n darpar staff yn y dyfodol, ac yn croesawu’r newydd-ddyfodiaid â breichiau agored.