TGAU

 

Mathemateg TGAU                                                                                                                                                       

Mae’r cwrs Mathemateg TGAU yn rhoi cyfle i fyfyrwyr sy’n dymuno gwella eu hyder a’u sgiliau mewn rhifedd ac ennill cymhwyster mewn Mathemateg TGAU.

Yn wir, mae Mathemateg yn ofyniad sylfaenol ar gyfer llawer o yrfaoedd.

 

TGAU Iaith Saesneg     

Mae’r TGAU Saesneg Iaith yn rhoi cyfle i fyfyrwyr sy’n dymuno gwella eu sgiliau llythrennedd ac ennill cymhwyster mewn TGAU Iaith Saesneg.

Mae’r cwrs yn sicrhau y bydd gan fyfyrwyr feistrolaeth hyderus ar yr iaith Saesneg, yn gallu ysgrifennu’n ramadegol, defnyddio iaith ffigurol a dadansoddi testunau.

Hyd yn oed yn fwy, gall yr Iaith Saesneg gynorthwyo cyflogadwyedd a chael mynediad i addysg bellach.

 

Bioleg TGAU         

Mae’r cwrs Bioleg TGAU yn rhoi cyfle i ddysgwyr sy’n dymuno gwella eu sgiliau gwyddoniaeth ac ennill cymhwyster mewn Bioleg TGAU.

Mae’r fanyleb Bioleg yn annog dysgwyr i ddatblygu hyder mewn agwedd gadarnhaol tuag at wyddoniaeth ac i gydnabod ei bwysigrwydd yn eu bywydau eu hunain ac i gymdeithas.

Yn ogystal, bydd astudio Bioleg yn cynnwys elfennau asesu ymarferol yn ystod y cwrs a fydd yn gwella dysgu.