Nosweithiau Agored

Add to Calendar 2019-06-27 19:30:00 2019-06-27 19:30:00 Europe/London Nosweithiau Agored

Nosweithiau Agored Haf 2019

Mehefin 26 – Coleg Agan, Colege Bannau Brycheiniog, Coleg y Drenewydd

Mehefin 27 – Coleg Castell-nedd, Coleg Pontardawe

4:30-7:30pm

Dewch i mewn! Ymunwch â ni yn ein Nosweithiau Agored a byddwn yn eich rhoi ar ben y daith. Bydd gennym staff arbenigol wrth law i roi cyngor ac arweiniad arbenigol ar gyrsiau, ceisiadau a bywyd yn y coleg.

 

P’un a ydych yn gadael yr ysgol neu ddychwelyd i addysg, mae gennym #Dewis:

  • Amrywiaeth helaeth gyrsiau amser llawn
  • Cyrsiau rhan amser sy’n gwella’ch sgiliau
  • Cyrsiau Addysg Uwch, yn cynnwys cyrsiau Mynediad

Newydd yn 2019

Nid yw’n rhy hwyr!

Mae gennym gyrsiau newydd sbon yn dechrau yn 2019! Cliciwch ar y ddelwedd isod i gael gwybod rhagor.

Cyrsiau Amser Llawn

Chwilio Cyrsiau Amser Llawn

Gyda mwy na 40 Safon Uwch ac opsiynau galwedigaethol eang eu cwmpas, mae gennym #Dewis i bawb. Yn ein nosweithiau agored, bydd modd i chi:

• Darganfod mwy am y cyrsiau a’r pynciau sydd ar gael.
• Cael cyfle delfrydol (myfyrwyr a rhieni) i weld buddion astudio yng Ngrŵp Colegau NPTC.
• Cwrdd â thiwtoriaid y cwrs a gweld y cyfleusterau.
• Darganfod bywyd y tu allan i’r ystafell ddosbarth – sut mae’r coleg yn cynnig ‘ mwy nag addysg yn unig’.

Cyrsiau Rhan-amser

Chwilio Cyrsiau Rhan-amser

Ydych am uwchsgilio yn eich swydd bresennol, dychwelyd i ddysgu neu ddysgu er pleser yn unig?
Mae gennym gyrsiau addas ar gyfer pob lefel, yn dechrau drwy gydol y flwyddyn. Hefyd, rydym ar hyn o bryd yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau sy’n gwella sgiliau am ddim.

Mwy o wybodaeth

Cyrsiau Addysg Uwch

Chwilio Cyrsiau AU

Rydym yn falch ein bod wedi datblygu nifer o raglenni gradd eang eu cwmpas mewn partneriaeth ag amrywiaeth o sefydliadau Addysg Uwch o fri. Cynlluniwyd ein holl gyrsiau addysg uwch gyda chyflogaeth a gyrfaoedd yn y dyfodol mewn golwg ac awn ati i roi’r profiad a’r wybodaeth orau i’n graddedigion i’w paratoi ar gyfer y byd gwaith.

Mae ein holl gyrsiau Addysg Uwch yn:
• Lleol
• Fforddiadwy
• Hyblyg
• Cefnogol

Mae gennym hefyd ystod o gyrsiau Mynediad i Addysg Uwch, wedi’i gynllunio i baratoi dysgwyr heb gymwysterau traddodiadol ar gyfer astudio yn y brifysgol.
Mae gennym gwrs Cyn-fynediad a nifer o gyrsiau Mynediad mewn Gofal Iechyd (llwybrau i Nyrsio a Bydwreigiaeth) a’r Dyniaethau (llwybrau i Addysgu).