Ymwybyddiaeth Amgylcheddol yn y Gwaith (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Cymhwyster Ymwybyddiaeth Amgylcheddol yn y Gwaith NEBOSH yn rhoi cyflwyniad defnyddiol i faterion amgylcheddol yn y gwaith. Mae’n amlygu’r rôl y gall gweithwyr ei chwarae wrth wella perfformiad amgylcheddol Sefydliadol a bydd yn helpu i ddeall effeithiau amgylcheddol a rheoli risg.

Mae’n bodloni’r gofyniad hyfforddi ar gyfer sefydliadau sy’n gweithredu ISO 14001.

Delyn Nebosh Gold

 • Gofynion Mynediad

  Dim

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Bydd cynrychiolwyr llwyddiannus yn cael cyfle i symud ymlaen i Gyrsiau NEBOSH eraill:
  • Tystysgrif NEBOSH mewn Rheolaeth Amgylcheddol
  • Cymhwyster Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith NEBOSH"

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae'r cwrs hwn yn cwmpasu:
  • Ystyron termau amgylcheddol sylfaenol
  • Pwysigrwydd a manteision datblygu cynaliadwy
  • Rôl yr unigolyn mewn System Reoli Amgylcheddol (EMS) ardystiedig
  • Llygredd aer, dwr a thir
  • Delio ag argyfyngau

 • Dull Asesu

  Arholiad amlddewis ar-lein

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

30W