Ymarferydd PRINCE2 7ed Argraffiad ac Arholiad Swyddogol (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Yr Ymarferydd yw’r ail o’r ddau arholiad PRINCE2® y mae’n rhaid i ymgeiswyr eu pasio i ddod yn Ymarferydd PRINCE2®. Nod yr arholiad PRINCE2® hwn yw mesur a fyddai ymgeisydd yn gallu cymhwyso PRINCE2® i redeg a rheoli prosiect o fewn amgylchedd sy’n cefnogi PRINCE2®. Mae angen iddynt arddangos y cymhwysedd sydd ei angen ar gyfer y cymhwyster Sylfaen a dangos eu bod yn gallu cymhwyso a thiwnio PRINCE2® i fynd i’r afael ag anghenion a phroblemau senario prosiect penodol.

Rhaid i ymgeiswyr allu:
• Cynhyrchu esboniadau manwl o’r holl egwyddorion, themâu a phrosesau ac enghreifftiau wedi’u gweithio o holl gynhyrchion PRINCE2® fel y gallent gael eu cymhwyso i fynd i’r afael ag amgylchiadau penodol senario prosiect penodol.
• Dangos eu bod yn deall y berthynas rhwng egwyddorion, themâu a phrosesau a chynhyrchion PRINCE2® a’u bod yn gallu cymhwyso’r ddealltwriaeth hon
• Dangos eu gallu i diwnio PRINCE2® i wahanol amgylchiadau prosiect.

 • Gofynion Mynediad

  Dim

 • Modiwlau’r cwrs

  Sesiwn 1
  • Cyflwyniad
  Sesiwn 2
  • Techneg Arholiad a sut i ddefnyddio'r llawlyfr
  Sesiwn 3
  • Prosesau UM ac Eiddo Deallusol
  Sesiwn 4
  • Prosesau CS ac MP

 • Dull Asesu

  Arholiad Ardystio

  Ar ôl cofrestru, mae manylion y dysgwr (enw, e-bost, sefydliad) yn cael eu hanfon ymlaen at gyhoeddwr y cwrs i'w hychwanegu at ei restr ymgeiswyr cymeradwy. Gall y dysgwr archebu ei arholiad wedyn (gweler isod am fanylion y broses archebu).

 • Costau Ychwanegol

  Argymhellir prynu llawlyfr PRINCE2® ar wahân i'w ddefnyddio fel cyfeiriad ar gyfer yr arholiad llyfr agored. Nid yw'r llawlyfr wedi'i gynnwys gyda'r cwrs hwn.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1Y