Tystysgrif Lefel 2 ABBE mewn Gosod Ysgeintwyr Tân (Rhan Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Tystysgrif Lefel 2 ABBE mewn Gosod Chwistrellwyr Tân wedi’i hanelu at unigolion a gyflogir ar draws y Diwydiant Chwistrellwyr Tân

 • Gofynion Mynediad

  Rhaid bod yn gyflogedig yn y diwydiant chwistrellu tân

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae 7 uned orfodol -
  Cyfathrebu'n effeithiol yn y gweithle
  Sefydlu perthnasau gwaith effeithiol
  Rheoli adnoddau eich hun
  Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle
  Ymwybyddiaeth o reoliadau yn y diwydiant Chwistrellwyr Tân
  Gosod Chwistrellwr Tân a throsglwyddo
  Deall y Diwydiant Chwistrellwyr Tân

 • Dull Asesu

  Gellir asesu’r cyrsiau gan ddefnyddio’r dull(iau) canlynol:
  § Portffolio o dystiolaeth
  § Arholiad trwy gwestiynau amlddewis

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1-2Y

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility