Tystysgrif Gyffredinol NEBOSH mewn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol Ar-Lein (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Tystysgrif Gyffredinol NEBOSH mewn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol yw’r cymhwyster iechyd a diogelwch mwyaf uchel ei barch o’i fath.

Mae wedi’i gynllunio i adlewyrchu anghenion cyflogwr heddiw gan roi popeth sydd ei angen arnynt i’w wybod a’i wneud i ddysgwyr i wneud eu gweithle yn fwy diogel.

Yng Ngrwp Colegau NPTC rydym wedi canolbwyntio ar ddarparu sgiliau seiliedig ar waith sy’n berthnasol ac yn hanfodol i ddiwydiant a bydd y cwrs hwn yn cefnogi’r rhai sy’n dymuno gwella iechyd a diogelwch yn y gweithle yn ogystal â chreu carreg gamu i’r rhai sy’n dymuno cychwyn ar yrfa mewn Iechyd a Diogelwch. rheoli.

Delyn Nebosh Gold

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Bydd Tystysgrif Gyffredinol Genedlaethol NEBOSH yn rhoi gwybodaeth a sgiliau amhrisiadwy i chi A chymhwyster sy'n cael ei barchu'n fyd-eang sy'n cefnogi eich rôl bresennol a'ch gyrfa hirdymor.

  Y cymhwyster yw:
  - Perthnasol i bob gweithle
  - Delfrydol ar gyfer rheolwyr, goruchwylwyr, neu unrhyw un sydd â chyfrifoldebau rheoli iechyd a diogelwch
  - Perffaith ar gyfer y rhai sy'n cychwyn ar yrfa iechyd a diogelwch

 • Dull Asesu

  NG1 - Mae arholiad llyfr agored newydd (OBE) yn disodli'r arholiad papur dan oruchwyliaeth yn barhaol.
  NG2 - Yr uned ymarferol NG2 Asesiad Risg sy'n ymdrin ag elfennau'r cwrs

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

3M

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility