Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) Uwch (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Os ydych chi wedi cwblhau eich ECDL eisoes ac eisiau datblygu eich sgiliau, neu os ydych chi’n Ddefnyddiwr Pwer TG, efallai mai ECDL Uwch yw’r cymhwyster gorau i chi.

 • Gofynion Mynediad

  Fel rheol bydd y myfyriwr wedi cwblhau’r cymhwyster ECDL yn llwyddiannus cyn cychwyn ar yr ECDL Uwch, ond nid yw hyn yn hanfodol.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Nod y cwrs hwn yw gwella cyfleoedd gyrfaol myfyrwyr neu ar gyfer datblygiad personol.

 • Modiwlau’r cwrs

  Y modiwlau a gwmpesir yn y rhaglen hon yw:
  Prosesu Geiriau Uwch
  Taenlenni Uwch
  Cronfa Ddata Uwch
  Cyflwyniadau Uwch
  Gwella Cynhyrchedd Gan ddefnyddio TG

 • Dull Asesu

  Mae asesiadau ar ffurf arholiadau ar-lein a phapur ymarferol

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1Y

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility