Trin â Llaw Pasbort Cymru Gyfan (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Trwy fynychu’r cwrs hwn, bydd y dysgwr yn cael y wybodaeth fwyaf cyfredol sy’n ymwneud â Thrin â Llaw. Bydd dysgwyr yn gallu ymarfer eu sgiliau ac yn bwysicach fyth eu rhoi ar waith yn y gweithle, er mwyn cynnal diogelwch eu hunain ac eraill.

Mae’r cwrs hwn yn cwrdd â Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan a safonau QCF. Gellir darparu gwybodaeth i ddysgwyr sy’n ymgymryd â’u QCF a fydd yn cefnogi eu hunedau.

Bydd y cwrs yn ymdrin â:
• Deddfwriaeth yn ymwneud â Thrin â Llaw
Anafiadau / anhwylderau ysgerbydol cyhyrau
• Pwrpas a defnydd asesiadau risg
• Technegau ac ymarfer diogel gan ddefnyddio amrywiaeth o offer

  • Gofynion Mynediad

    Dim

  • Crynodeb o'r canlyniadau

    Mae'r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sy'n gweithio yn y diwydiant Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Gellir addasu'r cwrs hwn hefyd i fodloni safonau Cynllun Pasbort GIG Cymru gyfan.

  • Dull Asesu

    Bydd dysgwyr yn cael asesiadau ffurfiannol trwy gydol y cwrs, ynghyd â gwaith ymarferol ac asesiad amlddewis byr

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1D

Cost

£65