PRINCE2 7ed Argraffiad Sylfaen & Arholiad Swyddogol (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae PRINCE2® (Prosiectau Mewn Amgylcheddau Rheoledig) yn ddull sy’n seiliedig ar brosesau ar gyfer rheoli prosiectau sy’n darparu dull hawdd ei deilwra a graddadwy ar gyfer rheoli pob math o brosiectau. Y dull hwn yw’r safon de-facto ar gyfer rheoli prosiectau yn y DU ac fe’i harferir ledled y byd.
Mae PRINCE2® yn ddull nad yw’n berchnogol ac mae wedi dod i’r amlwg ledled y byd fel un o’r dulliau a dderbynnir fwyaf ar gyfer rheoli prosiectau. Mae hyn yn bennaf oherwydd y ffaith bod PRINCE2® yn wirioneddol generig – gellir ei gymhwyso i unrhyw brosiect waeth beth fo graddfa, math, sefydliad, daearyddiaeth neu ddiwylliant y prosiect.
Gan fod PRINCE2® yn generig ac yn seiliedig ar egwyddorion profedig, gall sefydliadau sy’n mabwysiadu’r dull fel safon wella eu gallu sefydliadol a’u haeddfedrwydd yn sylweddol ar draws sawl maes gweithgaredd busnes – newid busnes, adeiladu, TG, uno a chaffael, ymchwil, datblygu cynnyrch ac ati. ymlaen.

Bydd y cwrs Sylfaen Training ByteSize yn:
• Eich arfogi â’r wybodaeth sydd ei hangen i lwyddo yn arholiad Sylfaen PRINCE2®
• Mae’r lefel sylfaen yn cadarnhau bod gennych ddigon o wybodaeth a dealltwriaeth o ddull PRINCE2® i allu gweithio’n effeithiol gyda, neu fel aelod o dîm rheoli prosiect sy’n gweithio mewn amgylchedd sy’n cefnogi PRINCE2®. Mae’r lefel sylfaen hefyd yn rhagofyniad ar gyfer ardystiad yr ymarferydd.
Bydd y cwrs PRINCE2® yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i chi o gwmpas, cynnwys a strwythur y dull PRINCE2®, i’ch paratoi’n llawn ar gyfer arholiad Ymarferydd PRINCE2®*. Bydd hyfforddiant ar-lein Training Bytesize PRINCE2® yn eich cynnwys CHI yn y broses ddysgu, mae’n syml ac i’r pwynt ac yn eich paratoi i sefyll eich arholiad mewn amser a ffordd sy’n addas i’ch steil.

 • Gofynion Mynediad

  Dim

 • Modiwlau’r cwrs

  Sesiwn 1 – Cyflwyniad
  • Cyflwyniad i PRINC2
  Sesiwn 2 – Trosolwg ac Egwyddorion
  • Beth yw prosiect? Cyflwyniad i:
  • Themâu
  • Prosesau
  • Egwyddorion

 • Dull Asesu

  Ar ôl cofrestru, mae manylion y dysgwr (enw, e-bost, sefydliad) yn cael eu hanfon ymlaen at gyhoeddwr y cwrs i'w hychwanegu at ei restr ymgeiswyr cymeradwy. Gall y dysgwr archebu ei arholiad wedyn (gweler isod am fanylion y broses archebu).

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1Y

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility