Lluoswch: Rhifedd – Fformiwlâu (Rhan Amser: eDdysgu)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r wers hon yn esbonio’r defnydd o fformiwlâu gwahanol wedi’u hysgrifennu mewn geiriau a rhifau i wneud cyfrifiadau. Mae hefyd yn egluro egwyddor BIDMAS wrth gyfrifo fformiwlâu.

Defnyddir fformiwlâu o ddydd i ddydd o arddwyr yn ei ddefnyddio i weithio allan arwynebedd lawnt hirsgwar i addurnwyr gan ddefnyddio fformiwlâu i gyfrifo nifer y rholiau o bapur wal sydd eu hangen i bapuro ystafell. Nod y wers hon yw rhoi’r wybodaeth a’r hyder i ddysgwyr ddeall a defnyddio fformiwlâu perthnasol. Esbonio’r defnydd o fformiwlâu gwahanol wedi’u hysgrifennu mewn geiriau a rhifau i wneud cyfrifiadau. Gan ddefnyddio geiriau allweddol fel fformiwlâu, amnewid, mynegiant, algebra a symbol mae’r wers hon yn arddangos y defnydd o ddata a gwybodaeth i wneud cyfrifiadau sy’n ymwneud â symiau neu feintiau, graddfeydd neu gyfrannedd, trin ystadegau a defnyddio fformiwlâu. Darparu carreg gamu hawdd i’w defnyddio i hybu dysg pob myfyriwr.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1H

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility