Hyfforddiant Aseswyr Ôl-ffitio (Ar-lein) (Rhan-amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Hyfforddiant Aseswyr Ôl-ffitio yn darparu’r holl sgiliau a gwybodaeth berthnasol i unigolion gynnal asesiadau ôl-ffitio yn unol â PAS 2035; y fanyleb newydd ar gyfer ôl-ffitio ynni adeiladau domestig.

Argymhellir rôl Asesydd Ôl-ffitio ar gyfer Aseswyr Ynni Domestig (DEAs) sydd eisoes â gwybodaeth berthnasol am asesu ynni mewn adeiladau preswyl presennol.

Rhan 1
• Beth yw PAS 2035?
• Proses ôl-ffitio
• Asesiad risg

Rhan 2
• Colli gwres
• Pontydd thermol
• U-Werthoedd

Rhan 3
• Awyru
• Enillion gwres mewn annedd
Lleithder / Mathau o leithder
• Adeiladau hanesyddol

Rhan 4
• Adroddiadau ynni
• RdSAP i drawsnewidydd SAP
• Asesiadau deiliadaeth

Rhan 5
• Adroddiad cyflwr
• Cyngor
• Manylion achredu

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1D

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility