Hanner Cymhwyster AAT Lefel 3 (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae cyrsiau AAT (Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu) a gynigir yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ennill profiad ac i symud ymlaen yn eu gyrfaoedd cyfrifyddu. Mae cyrsiau’n cynnwys tair lefel. Mae pob lefel yn cynrychioli cymhwyster ynddo’i hun. Mae myfyrwyr yn derbyn tystysgrif ar gyfer pob lefel a gyflawnir. Mae angen cofrestru gydag AAT a thelir cost hyn yn uniongyrchol i’r corff proffesiynol.
Mae’r unedau’n cynnwys Cadw Llyfrau Uwch, Paratoi Cyfrifon Terfynol, Cyfrifeg Rheoli, Treth Anuniongyrchol, Moeseg i Gyfrifwyr, Taenlenni ar gyfer Cyfrifeg ac asesiad Synoptig Uwch a fydd yn darparu dealltwriaeth dda i’r gweithiwr cyfrifyddu newydd neu’r rhai sy’n dymuno mynd i mewn i’r amgylchedd cyfrifyddu.

 • Gofynion Mynediad

  Mae angen gwybodaeth flaenorol am Lefel 2 neu brofiad / cymwysterau perthnasol i fynd i'r lefel astudio hon.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Mae'r cymwysterau hyn wedi'u bwriadu ar gyfer dysgwyr dros 16 oed mewn ystod eang o leoliadau ond yn bennaf yn gweithio mewn lleoliad cyfrifyddu neu ariannol. Dilyniant i Ddiploma Lefel 4 AAT mewn Cyfrifeg.

 • Dull Asesu

  Arholiadau ar-lein wedi'u gosod yn allanol ynghyd ag arholiad synoptig sy'n cynnwys pob maes astudio

 • Costau Ychwanegol

  Gall costau ychwanegol megis ffioedd aelodaeth broffesiynol fod yn berthnasol

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

2Y