Gwobr Lefel 3 mewn Goruchwylio Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae materion iechyd meddwl yn y gweithle yn bodoli ac yn effeithio ar bob unigolyn. Bellach, yn fwy nag erioed, anogir busnesau i berchnogi lles gweithwyr a gallwn eich helpu i gyflawni hyn.

Mae’r cwrs yn cwmpasu cynnwys cyrsiau Cymorth Cyntaf Lefel 1 a Lefel 2 ar gyfer Iechyd Meddwl ac yn ymgorffori’r cynllun gweithredu cymorth cyntaf ar gyfer iechyd meddwl a sut i weithredu diwylliant iechyd meddwl cadarnhaol yn y gweithle. Bydd dysgwyr yn ennill y wybodaeth i nodi pryd y gall fod gan berson gyflwr iechyd meddwl ac yn gwybod i ble y gallant fynd i gael help.

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r pynciau a ganlyn:
– Beth yw Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl
– Nodi cyflyrau iechyd meddwl
– Rhoi cyngor a dechrau sgwrs
– Cynllun gweithredu Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl
– Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl yn y gweithle
– Straen, pryder, iselder ysbryd a hunanladdiad
– Anhwylderau bwyta
– Seicosis
– Anhwylder personoliaeth
– Sgitsoffrenia
– Hunan-niweidio
– Cyffuriau ac alcohol
– PTSD
– Anhwylder deubegwn

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at hyfforddwyr, aseswyr a goruchwylwyr yn y gweithle.

Os ydych chi dros 19 oed ac yn byw yng Nghymru ar hyn o bryd fe allech chi fod yn gymwys ar gyfer cwrs AM DDIM o dan gyllid Cyfrifon Dysgu Personol (PLA) Llywodraeth Cymru. Gallwn drafod cyllid gyda chi ar ôl ymchwilio.

 • Gofynion Mynediad

  Dim

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Yn darparu dysgwyr yn y gweithle i nodi cyflyrau iechyd meddwl.

 • Modiwlau’r cwrs

  Costiodd y cwrs £145 y pen iddo. Mae cyllid ar gael ar gyfer y cwrs hwn yn amodol ar gymhwysedd

 • Dull Asesu

  Asesir y cymhwyster trwy ystod o ddulliau gan gynnwys asesiadau ymarferol, cwestiynau agored a amlddewis.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

2D

Cost

£70