Gwobr Lefel 3 IMI mewn Atgyweirio ac Amnewid System Cerbydau Trydan / Hybrid (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn galluogi ymgeiswyr i ddangos yn ddamcaniaethol ac yn ymarferol wybodaeth fanwl am dechnoleg foltedd uchel trydan / hybrid a gweithdrefnau atgyweirio.

  • Gofynion Mynediad

    Rhaid i ymgeiswyr feddu ar NVQ lefel 3 perthnasol a Dyfarniad IMI Lefel 2.2 mewn cymwysterau Gweithgareddau Cynnal a Chadw Arferol

  • Crynodeb o'r canlyniadau

    Symud ymlaen i hyfforddiant cerbydau hybrid a thrydan Lefel 4.

  • Dull Asesu

    Asesiad cymhwysedd ymarferol

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

2 days