Gwobr Lefel 2 mewn Deall Ôl-osod Domestig

Crynodeb o’r cwrs

Cynlluniwyd y cymhwyster hwn i roi’r wybodaeth i ddysgwyr ddeall egwyddorion sylfaenol ôl-osod domestig. Mae’n rhoi trosolwg i ddysgwyr o’r wybodaeth a ddefnyddiwyd, yr ystyriaethau iechyd a diogelwch, yr adnoddau a ddefnyddiwyd, y risgiau o ddifrod, gofynion cytundebol a’r prosesau sy’n gysylltiedig â gweithgareddau ôl-osod.

 • Gofynion Mynediad

  Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, fodd bynnag, byddai profiad yn y diwydiant adeiladu o fudd.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Bydd cynrychiolwyr llwyddiannus yn cael mwy o gyfleoedd cyflogaeth yn sector ôl-osod y diwydiant adeiladu, yn ogystal â'r cyfle i symud ymlaen i Ddiploma NVQ Lefel 2 neu 3 mewn Inswleiddio a Thriniaethau Adeiladu.

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae’r cwrs yn cynnwys yr unedau canlynol:-
  1. Cyflwyniad i Ôl-osod Domestig
  2. Gwybodaeth Ôl-osod Domestig
  3. Iechyd a Diogelwch
  4. Deunyddiau Ôl-osod Domestig
  5. Gwarchod y Maes Gwaith
  6. Gwybodaeth Contract Ôl-osod
  7. Prosesau Ôl-osod Domestig Cyffredin

 • Dull Asesu

  Asesir y cymhwyster hwn trwy arholiad amlddewis.

 • Costau Ychwanegol

  Bydd gofyn i fyfyrwyr brynu gwerslyfrau ar gyfer y cwrs hwn. Gellir trafod hyn gyda thiwtor y cwrs cyn dechrau'r cwrs.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

3D

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility