Gwobr Arweinyddiaeth a Rheolaeth ILM Lefel 5 (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer rheolwyr prosiect, penaethiaid adran a rheolwyr canol gweithredol eraill sy’n edrych i ddatblygu eu gallu i arwain, cymell ac ysbrydoli eu timau.

Mae’r cwrs hwn yn galluogi’r unigolyn i ddatblygu ei sgiliau a’i brofiad, gwella perfformiad a pharatoi ar gyfer cyfrifoldebau uwch reolwyr trwy ddarparu arweinyddiaeth strategol yn ogystal â rheolaeth o ddydd i ddydd.

Mae’r cwrs hwn yn cynnwys gweithdai rhyngweithiol ac ymchwil bersonol. Bydd cynnwys yr ymchwil a chwrs yn cwmpasu’r oriau dysgu dan arweiniad gofynnol.

 • Gofynion Mynediad

  Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, ond bydd unigolion naill ai'n rheolwyr neu'n oruchwylwyr sy'n gallu cwrdd â gofynion yr asesiad ac sydd â chefndir a fydd yn eu galluogi i elwa o'r rhaglen.

  Bydd unigolion yn cael eu cyfweld cyn dechrau'r rhaglen i sicrhau eu bod yn gyffyrddus â'r gofynion asesu.

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae'r cwrs hwn yn cwmpasu'r pynciau a ganlyn:
  - Sylfaenol sesiynau Gweithdy 1, 2 a 3 - Dod yn Arweinydd Effeithiol
  - Sylfaenol sesiynau Gweithdy 4, 5 a 6 - Datblygu ac Arwain Timau i Gyflawni Nodau ac Amcanion Sefydliadol

 • Dull Asesu

  Bydd y cynrychiolwyr yn cwblhau adolygiad myfyriol 1 x 2,000 o eiriau ar Ddod yn Arweinydd Effeithiol ac aseiniad 1 x 2,000 gair yn seiliedig ar waith ar Ddatblygu ac Arwain Timau i Gyflawni Amcanion. Darperir arweiniad llawn gyda llyfrau gwaith cwrs-benodol.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1Y