Gweithdy Canhwyllau Clust Hopi

Crynodeb o’r cwrs

Mae triniaethau canhwyllau clust Hopi yn driniaeth therapi sy’n anymosodol, ymlaciol ac esmwythaol i’r derbynnydd. Mae’r gweithdy rhan-amser hwn yn caniatáu i’r dysgwr ddatblygu technegau diogel ac effeithiol i drin nifer o afiechydon.

Mae’r cwrs arbenigol hwn yn ychwanegu sgiliau therapi ychwanegol at gymwysterau harddwch neu gyfannol presennol.

 • Gofynion Mynediad

  Yn amodol ar gyfweliad.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Mae'r cwrs arbenigol hwn yn ychwanegu sgiliau therapi ychwanegol at gymwysterau harddwch neu gyfannol sy'n bodoli eisoes.

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae Therapi Auricular Thermol [a elwir hefyd yn Ganhwyllau Clust Hopi] yn driniaeth ddymunol ac anfewnwthiol o'r clustiau, a ddefnyddir i drin amrywiaeth o gyflyrau.
  Gall triniaethau canhwyllau clust Hopi hefyd helpu i leihau llid yn y clustiau a'r sinysau, lleddfu symptomau clefyd y gwair, ail-gydbwyso llif naturiol eich corff, a'ch tawelu ac ymlacio yn gyffredinol pan fydd bywyd yn straen.
  Mae'r cwrs hwn yn cynnig gweithdy 6 awr ar theori a thechnegau cymhwyso

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

6H

Fee

£80.00 – funding available, subject to eligibility