Gosod Ysgeintwyr Tân (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

• Tystysgrif IQ Lefel 2 mewn Gosod Ysgeintwyr Tân

Mae Tystysgrif Lefel 2 IQ / SFJ mewn Gosod Ysgeintwyr Tân (QCF) yn gymhwyster sydd wedi’i anelu at unigolion a gyflogir yn y diwydiant chwistrellu tân. Mae’r cymhwyster hwn wedi’i fwriadu ar gyfer pobl sy’n cael eu cyflogi i osod chwistrellwyr tân i ddatblygu’r wybodaeth a’r cymwyseddau sy’n angenrheidiol i fodloni safonau’r diwydiant ar gyfer y rôl osod. Dylai fframwaith y cymhwyster ddarparu digon o hyblygrwydd ar gyfer yr amrywiadau mewn gwahanol swyddi a lleoliadau.

• Tystysgrif IQ Lefel 2 mewn Gosod Ysgeintwyr Tân (QCF) – Llwybr Gweithiwr Profiadol

Mae croeso i osodwyr chwistrellwyr tân profiadol sydd â mwy na 3 blynedd o brofiad yn y diwydiant wneud cais am y ‘Llwybr Gweithiwr Profiadol’, a all eu carlamu trwy’r cymhwyster Lefel 2.

• Cymru Agored Lefel 3: Gosod a Chynnal Systemau Ysgeintwyr Tân Awtomatig mewn Anheddau Domestig

Bwriad yr uned hon yw cefnogi uwchsgilio yn Sector y Diwydiant Tân Gweithredol. Mae’n cyflwyno i’r ymarferwyr hynny sydd wedi cwblhau’r dysgu lefel 3 cyfredol “Rheoliadau Dwr Oer”, sy’n gweithio yn y sector gwasanaethau mecanyddol, gyda’r sgil a’r wybodaeth ymarferol sy’n ofynnol ar gyfer gosod systemau chwistrellu tân awtomatig mewn anheddau domestig.

 • Gofynion Mynediad

  Gofynion mynediad amrywiol yn dibynnu ar y cwrs sy'n ofynnol. Mae rhaglenni Lefel 3 yn ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr gael Rheoliadau Dwr Oer Lefel 3.

 • Modiwlau’r cwrs

  Prif amcan y cymhwyster hwn yw cefnogi rôl yn y gweithle ac mae iddo ddau bwrpas; cadarnhau cymhwysedd galwedigaethol a chadarnhau cymhwysedd mewn rôl alwedigaethol i'r safonau sy'n ofynnol gan ddiwydiant.

 • Dull Asesu

  Bydd dysgu'n digwydd trwy wersi a addysgir a gweithgareddau dysgu cyfunol.

  Mae asesu yn amrywio o weithgareddau ymarferol i bortffolios tystiolaeth theori / gwaith.

 • Costau Ychwanegol

  Ffi Deunyddiau £300.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

3D

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility