Deall Cefnogaeth i Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Nod y cwrs hwn fydd darparu gwybodaeth mewn perthynas â chefnogi unigolion ag iechyd meddwl.

Byddwch yn gallu nodi materion iechyd meddwl cyffredin a symptomau cyffredin.

Byddwch yn dysgu technegau hunangymorth i gefnogi unigolyn a darparu sgiliau i helpu rhywun â mater iechyd meddwl.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1 year