Chwistrellu Lliw Haul (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Chwistrellu Lliw Haul yn gwrs harddwch, heb ei achredu, byr, rhan amser. Mae wedi’i gynllunio i’ch galluogi chi i ddeall a defnyddio sgiliau chwistrellu lliw haul gan ddefnyddio systemau lliw haul brwsh aer proffesiynol, dryll chwistrell a phabell.

 • Gofynion Mynediad

  Cyfweliad cyn cofrestru.

  Rhaid i ddysgwyr fod yn 18 oed neu'n hyn.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Bydd y cwrs hwn yn galluogi dysgwyr i weithio'n broffesiynol gydag yswiriant llawn, naill ai mewn salon neu fel ymarferydd ar ei liwt ei hun.

 • Dull Asesu

  Mae’r dulliau asesu’n cynnwys arsylwi gwaith ymarferol a holi ar lafar. Bydd gan y dysgwyr waith cartref i'w wneud sy'n cynnwys llenwi taflen gwestiynau i asesu dealltwriaeth flaenorol o wybodaeth, ac ymarfer sgiliau.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1 year

Fee

£100.00 – funding available, subject to eligibility