CACHE lefel 3 Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion (Rhan-Amser: Dydd)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y cymhwyster hwn yn darparu dealltwriaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen wrth weithio’n uniongyrchol gyda phlant neu bobl ifanc mewn ysgolion cynradd, uwchradd neu arbennig, gan gynnwys y rhai sy’n dymuno symud i rôl Cynorthwyydd Addysgu.

Mae’n cynnwys dysgu am ddatblygiad plant a phobl ifanc, diogelu eu lles a chyfathrebu.

  • Gofynion Mynediad

    Fe ddylech chi fod yn 18 oed o leiaf. Bydd angen i ddysgwyr sy'n cymryd y Dystysgrif fod yn gweithio neu'n gwirfoddoli mewn amgylchedd ysgol gan y bydd angen iddynt ddangos cymhwysedd mewn gwybodaeth a sgiliau.

  • Crynodeb o'r canlyniadau

    Uwch Gynorthwyydd Addysgu, Uwch Gynorthwyydd Cymorth Dysgu, ac Uwch Gynorthwyydd Anghenion Addysgol Arbennig.

  • Modiwlau’r cwrs

    Hefyd ar gael fel cwrs gyda'r nos.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1Y

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility