Pencampwriaethau Ewropeaidd ar gyfer Rhian

Mae Rhian Davies sef darlithydd Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus yng Ngholeg  Bannau Brycheiniog wedi bod yn fenyw brysur iawn dros yr haf drwy ymroi i’w hoffter o hoci.

Mae Rhian, sy’n chwarae i Glwb Hoci Gwernyfed, wedi bod ym Mhencampwriaethau Ewrop yn ddiweddar.

Bu’n cynrychioli tîm rhyngwladol Cymru yn y categori dros 35 oed, gan chwarae yn erbyn timau Lloegr, yr Almaen a Deutsch. Yn anffodus roeddent heb gyflawni’r canlyniadau yr oeddent yn gobeithio amdanynt ond mae’r tîm yn dal i gadw eu pennau’n uchel a dyma un o’r timau gorau yn Ewrop i gael ei ariannu’n llawn.

Wrth ofyn i Rhian am ei chyngor ar gyfer unrhyw un sydd am ddechrau chwarae’r gêm, atebodd: “Rwy’n lwcus fel menyw i fwynhau’r ochr ffitrwydd ac ychydig o chwys a chrafu. Efallai na fydd rhai merched ifanc yn mwynhau’r ochr hon, ond mae cymaint mwy i chwarae’r gêm, megis bod yn rhan o dîm, cwrdd â phobl newydd, meithrin cyfeillgarwch a gwneud cysylltiadau drwy chwaraeon er mwyn rhoi manteision gyrfaol. I enwi ond ychydig o’r llu o fanteision.”

Mae Rhian yn edrych ymlaen at Gwpan Hoci’r Byd yn 2020 a gynhelir yn Nottingham. Dymunwn bob lwc ar gyfer y dyfodol i Rhian a’i thîm i gyd.