Noson Triniaethau yng Ngholeg Bannau Brycheiniog

Mae myfyrwyr Gwallt a Harddwch yng Ngholeg Bannau Brycheiniog yn eich gwahodd i ddod i Noson Triniaethau nos Fercher 21ain Tachwedd (4.00pm-6.00pm).

Yn cyd-fynd â’r Noson Agored yn y Coleg, cewch gyfle i brofi triniaethau fel cwyro, trin traed, trin dwylo, triniaethau trydanol i’r wyneb a rhagor!

Bydd hefyd digon o gyfleoedd i gael gwybodaeth am y cyrsiau yr ydym yn eu cynnig!

I gael gwybod rhagor am ein triniaethau ac i wneud apwyntiad, cysylltwch â Kara Harris yn kara.harris@nptcgroup.ac.uk, neu ffoniwch Coleg Bannau Brycheiniog ar 01686 614400.