Tystysgrif Lefel 3 mewn Asesiad Ynni Domestig – Cyflenwi Ar-lein (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs cymhwyster a gymeradwywyd gan ABBE yn darparu llwybr gwych i fyd asesiad ynni Adeiladu Newydd. P’un a ydych chi’n bensaer, adeiladwr, neu’n rhywun sydd â diddordeb mewn gyrfa newydd mewn asesu ynni.

Mae cwrs Elmhurst Energy yn cael ei gyflwyno ar gyflymder sy’n addas i bob unigolyn ac yn sicrhau bod y rhai sy’n mynychu yn teimlo’n hyderus ynglyn â rhoi’r hyn maen nhw wedi’i ddysgu ar waith.

 • Gofynion Mynediad

  Rhaid i unigolion fod yn 16 oed neu'n hyn.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Peiriannydd Strwythurol, OCDEA’s, Profwyr pwysau aer, hyfforddwyr, Penseiri ac ati.

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae'r cwrs pum niwrnod hwn yn cwmpasu'r sgiliau sy'n ofynnol a methodoleg SAP i alluogi'r ymgeisydd i ddod yn Asesydd Ynni Domestig Ar Adeiladu.

  Yn dilyn y cwrs, mae'n ofynnol i'r dirprwy gwblhau portffolio o waith gan gynnwys achosion prawf a ddyfeisiwyd gan y Ganolfan i fodloni gofynion cymhwyster ABBE OCDEA.

  Ar ôl cwblhau'r portffolio asesu yn llwyddiannus, mae unigolion yn cael eu dosbarthu fel unigolion cymwys. Dim ond unigolion sydd wedi cofrestru gyda chynllun achredu sy'n gallu cynhyrchu EPCs sy'n ddilys yn gyfreithiol.

 • Dull Asesu

  Portffolio

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

3D

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility