Tystysgrif Lefel 3 mewn Asesiad Ynni Domestig – Cyflenwi Ar-lein (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs cymhwyster a gymeradwywyd gan ABBE yn darparu llwybr gwych i fyd asesiad ynni Adeiladu Newydd. P’un a ydych chi’n bensaer, adeiladwr, neu’n rhywun sydd â diddordeb mewn gyrfa newydd mewn asesu ynni.

Mae cwrs Elmhurst Energy yn cael ei gyflwyno ar gyflymder sy’n addas i bob unigolyn ac yn sicrhau bod y rhai sy’n mynychu yn teimlo’n hyderus ynglyn â rhoi’r hyn maen nhw wedi’i ddysgu ar waith.

 • Gofynion Mynediad

  Rhaid i unigolion fod yn 16 oed neu'n hyn.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Peiriannydd Strwythurol, OCDEA’s, Profwyr pwysau aer, hyfforddwyr, Penseiri ac ati.

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae'r cwrs pum niwrnod hwn yn cwmpasu'r sgiliau sy'n ofynnol a methodoleg SAP i alluogi'r ymgeisydd i ddod yn Asesydd Ynni Domestig Ar Adeiladu.

  Yn dilyn y cwrs, mae'n ofynnol i'r dirprwy gwblhau portffolio o waith gan gynnwys achosion prawf a ddyfeisiwyd gan y Ganolfan i fodloni gofynion cymhwyster ABBE OCDEA.

  Ar ôl cwblhau'r portffolio asesu yn llwyddiannus, mae unigolion yn cael eu dosbarthu fel unigolion cymwys. Ar ôl bod yn gymwys rydych yn gymwys i ymuno â chynllun achredu a gymeradwywyd gan lywodraeth Elmhurst yn rhad ac am ddim.

  Yn wahanol i rai darparwyr hyfforddiant annibynnol eraill, mae aelodau sy’n mynd ymlaen i ymuno â chynllun achredu DEA Elmhurst yn cael cefnogaeth lawn ymhell ar ôl gorffen y cwrs - nid ydym yn eich gadael yn teimlo’n uchel ac yn sych.

  Dim ond unigolion sydd wedi cofrestru gyda chynllun achredu sy'n gallu cynhyrchu EPCs sy'n ddilys yn gyfreithiol.

 • Dull Asesu

  Portffolio

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

3D

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility