Camau Nesaf

Mae’r holl Ganlyniadau Arholiad Safon Uwch a TGAU ar gael ddydd Iau yr 2il a’r 3ydd o Awst bob blwyddyn.

Bydd y canlyniadau ar gael o’r campws y gwnaethoch chi astudio ynddo.

Os na allwch gasglu’ch canlyniadau ar ddiwrnod y canlyniad neu os dymunwch i berthynas gasglu’ch canlyniadau ar eich rhan, cysylltwch â’n hadran arholiadau: exams@nptcgroup.ac.uk

Bydd canlyniadau cyrsiau galwedigaethol ar gael pan fyddwch yn dal yn y coleg, ond gall hyn fod yn wahanol o gwrs i gwrs. Siaradwch ag arweinydd eich rhaglen am ganlyniadau cyrsiau galwedigaethol.

Mae tystysgrifau ar gyfer pynciau Safon Uwch / TGAU yn cyrraedd fel arfer yn ystod mis Hydref. Mae pob tystysgrif arall fel arfer yn cyrraedd cyn pen deufis ar ôl ei chwblhau’n llwyddiannus.

Cyfrifoldeb y myfyriwr yw holi gyda swyddfa’r campws / swyddog arholiadau a yw tystysgrifau wedi cyrraedd. Nid ydym yn anfon llythyr allan yn cadarnhau bod tystysgrifau wedi cyrraedd.

Ar ôl blwyddyn, bydd tystysgrifau’n mynd yn ôl i’r cyrff dyfarnu, lle bydd angen gofyn am gopïau. Sylwch, codir tâl gan y corff dyfarnu ar hyn.

Dolenni Ychwanegol

Ymunwch â’n Cyn-fyfyrwyr

Hyfforddwr Gyrfa 

Bydd yr Hyfforddwr Gyrfa yn dod o hyd i yrfa dda i chi trwy ddarparu data cyfredol ar gyflogau, cyflogaeth, swyddi ac addysg a hyfforddiant cysylltiedig.

Gyrfaoedd Cymru  

UCAS