Dysgu Cymunedol i Oedolion

Ar hyn o bryd mae Castell-nedd Port Talbot a Chyngor Sir Powys yn rhedeg Rhaglenni Dysgu Cymunedol i Oedolion mewn lleoliadau ar draws eu hawdurdodau lleol.

Castell-nedd Port Talbot

Mae Dysgu Cymunedol Oedolion Castell-nedd Port Talbot yn ddarparwr addysg oedolion awdurdod lleol gyda thua 2,000 o ddysgwyr.

Maent yn cynnig cyrsiau i unrhyw un dros 16 oed yn Castell-nedd Port Talbot. Maent hefyd yn darparu dros 200 o ddosbarthiadau mewn mwy nag 20 o leoliadau ledled yr ardal.

Mwy o wybodaeth