Ysgrifennu Adroddiadau (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Nid yw ysgrifennu’n glir ac yn berswadiol yn sgil hawdd i’w feistroli. Bydd y cwrs Ysgrifennu Adroddiadau yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i strwythuro’ch adroddiadau fel bod eich neges yn sefyll allan. Byddwn yn rhoi’r sgiliau i chi gynhyrchu adroddiadau sy’n gliriach, yn fwy perswadiol ac a fydd yn ysbrydoli gweithredu.

Bydd y cwrs rhagarweiniol hwn yn gwella sgiliau mewn:
• Deall elfennau allweddol adroddiad
• Strwythurau adrodd
• Cynllunio, drafftio a phrawfddarllen
• Datblygu naws fwy deniadol a phriodol
• Cysylltu ffeithiau a chasgliadau yn glir
• Llunio argymhellion sy’n debygol o weithredu arnynt

Bydd y cwrs yn rhoi’r sgiliau i ddysgwyr gynhyrchu adroddiadau effeithiol sy’n ennill ac yn cynnal sylw’r darllenydd ac yn caniatáu ichi sefyll allan ymhlith eich cyfoedion

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1D

Cost

£30