Ymwybyddiaeth Lefel 1 o Gymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae materion iechyd meddwl yn y gweithle yn bodoli ac yn effeithio ar bob unigolyn. Bellach, yn fwy nag erioed, anogir busnesau i berchnogi lles gweithwyr a gallwn eich helpu i gyflawni hyn. Bydd ein cwrs ymwybyddiaeth yn rhoi hyder i staff wybod beth yw iechyd meddwl a sut i gydnabod, darparu cyngor a chefnogi cyflyrau amrywiol.

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r pynciau a ganlyn:
– Beth yw iechyd meddwl a pham mae pobl yn datblygu cyflyrau iechyd meddwl
– Rôl Cymorth Cyntaf i gefnogi iechyd meddwl
– Sut i ddarparu cyngor a chefnogaeth ymarferol i berson sy’n cyflwyno cyflwr iechyd meddwl
– Sut i adnabod a rheoli straen
– Sut i adnabod ystod o gyflyrau iechyd meddwl

Os ydych chi dros 19 oed ac yn byw yng Nghymru ar hyn o bryd fe allech chi fod yn gymwys ar gyfer cwrs AM DDIM o dan gyllid Cyfrifon Dysgu Personol (PLA) Llywodraeth Cymru. Gallwn drafod cyllid gyda chi ar ôl ymchwilio.

 • Gofynion Mynediad

  Dim

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Mae'n rhoi hyder i ddysgwyr wybod beth yw iechyd meddwl a sut i gydnabod, darparu cyngor a chefnogi cyflyrau amrywiol mewn unrhyw amgylchedd.

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae'r cwrs hwn yn £49 y pen. Mae cyllid ar gael ar gyfer y cwrs hwn, cysylltwch â ni i ddarganfod mwy.

 • Dull Asesu

  Asesir y cymhwyster trwy ystod o ddulliau gan gynnwys asesiadau ymarferol, cwestiynau agored a amlddewis.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1D