Tystysgrif Lefel 2 mewn Ymgynghoriaeth Colur a Harddwch (Rhan-Amser) Dechrau Ionawr

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Dystysgrif Lefel 2 mewn Colur ac Ymgynghoriaeth Harddwch yn gwrs blwyddyn, rhan-amser. Mae unedau gorfodol yn cynnwys busnes, manwerthu ac iechyd a diogelwch.

Mae’r rhaglen hon hefyd yn ymdrin ag agweddau ar anatomeg a ffisioleg sy’n ymwneud â chroen, gwallt, tyfiant gwallt, afiechydon ac anhwylderau.

Yn ogystal, mae’n cynnwys iechyd a diogelwch salon, cymwysiadau colur dydd, gyda’r nos a chywirol, siapio aeliau, arlliw llygadlys ac ael, cymhwysiad lash ffug, gofal cartref cleientiaid a chyngor ôl-ofal. Mae’r cwrs yn rhedeg un noson yr wythnos.

 • Gofynion Mynediad

  Cyfweliad cyn cofrestru. Mae'n rhaid i ddysgwyr fod yn 18 oed neu'n hyn.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Bydd y cymhwyster hwn yn galluogi myfyrwyr i weithio fel gweithwyr proffesiynol wedi'u hyswirio'n llawn, naill ai mewn salon neu fel ymarferwyr llawrydd.

  Gallant barhau â'u hastudiaethau i NVQ Lefel 3 mewn Therapi Harddwch a thechnegau ffotograffig, priodferch a theatraidd o gymhwyso colur.

 • Dull Asesu

  Mae'r dulliau asesu yn cynnwys arsylwi gwaith ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, cwestiynu llafar a phrofion ysgrifenedig diwedd uned.

  Bydd gan ddysgwyr waith cartref i'w gwblhau sy'n cynnwys llunio portffolio o dystiolaeth, cwblhau llyfrau gwaith ac ymarfer sgiliau.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

20W

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility