Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – HNC (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y rhaglen hon yn gweddu i fyfyrwyr sy’n dymuno dechrau datblygu ystod eang o sgiliau twristiaeth, digwyddiadau a busnes. Bydd yn rhoi’r wybodaeth a’r mewnwelediad angenrheidiol i chi ddatblygu dealltwriaeth o reoli twristiaeth, busnes a digwyddiadau yn fwy effeithiol. Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Rheoli Twristiaeth Busnes (BTM).

 • Gofynion Mynediad

  Mae’r meini prawf mynediad yn nodweddiadol, ond mae’r Coleg yn ystyried pob cais ar ei ben ei hun sy’n golygu y gallwn roi cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, prof l personol a phro ad. Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas a^’ch cynnig, cysylltwch a^’n Ti^m Derbyniadau. Cynnig nodweddiadol: 2 Safon Uwch Gradd E neu brof l MP/PPP mewn cymhwyster Lefel 3 BTEC a 5 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol).

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Gallwch symud ymlaen i gwrs Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiad HND Lefel 5 neu gyrsiau amgen sy'n gysylltiedig â thwristiaeth, busnes a digwyddiadau. Mae gan raddedigion ragolygon cyflogaeth mewn ystod eang o ddisgyblaethau twristiaeth a digwyddiadau, er enghraifft: cynadledda a rheoli digwyddiadau, ymgynghoriaeth twristiaeth a chynllunio, gweithrediadau teithiau, y diwydiant cwmnïau hedfan, marchnata, lletygarwch, manwerthu a rheoli adnoddau dynol.

 • Modiwlau’r cwrs

  Bydd y rhaglen fel arfer yn cynnwys darlithoedd a sesiynau tiwtorial. Fel arfer bydd yn rhaid i chi gwblhau portffolios, cyflwyniadau, gwaith ymarferol a gwaith cwrs wrth i chi symud ymlaen. Ymhlith y modiwlau mae: Marchnata, Ymddygiad Sefydliadol, Cyflwyniad i Lletygarwch, Twristiaeth a Digwyddiadau. Datblygiad Personol a Phroffesiynol Cymhwysol, Arferion Gweithredol Digwyddiad a Chyrchfannau Twristiaeth a Digwyddiad.

 • Dull Asesu

  Fel arfer bydd yn rhaid i chi gwblhau portffolios, cyflwyniadau, gwaith ymarferol, arholiadau a gwaith cwrs wrth i chi symud ymlaen.

 • Costau Ychwanegol

  Ymweliadau rhyngwladol.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

2Y

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility