Technegau Ffilm Cyfryngau Creadigol Ffôn Symudol (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Cwrs wedi’i gynllunio ar gyfer y rhai sy’n edrych i ddysgu mwy am yr agweddau creadigol ar yr hyn y gall ffôn clyfar ei gynnig, o ffotograffiaeth i wneud ffilmiau a defnyddio gimbl

 • Gofynion Mynediad

  Dim

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn gall myfyrwyr ddilyn cwrs L2 neu L3 yn y Cyfryngau Creadigol

 • Modiwlau’r cwrs

  Ar y cwrs hwn bydd myfyrwyr yn dysgu am ddefnyddio eu ffôn clyfar i greu ffilmiau ar gyfer cyfryngau cymdeithasol neu flogiau

  Bydd angen i'r myfyriwr gael mynediad i'w gamera SLR digidol ei hun ac angen cerdyn cof.

 • Dull Asesu

  Dim

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

8W