Saesneg, TG a Mathemateg Sylfaenol (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae sgiliau darllen, ysgrifennu a mathemateg sylfaenol yn anghenraid os ydych chi’n dymuno mynd i addysg bellach neu gael swydd. Gall ein staff cymwys eich helpu i gyflawni eich nod yn y pen draw gyda chefnogaeth a ddarperir yn Saesneg, Mathemateg a TGCh.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1Y